Thursday, 06/10/2022 - 01:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Minh Đức

Kế hoạch KTHKI 2018-2019

PHÒNG GD-ĐT PHỔ YÊN

TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Minh Đức, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra học kì I năm học 2018-2019

Thực hiện công văn số: 773/PGDĐT-THCS ngày 04/12/2018 của Phòng GD-ĐT Phổ Yên về việc hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiểm tra học kì 1 năm học 2018-2019;

Căn cứ tình hình thực tiễn tại đơn vị, Trường THCS Minh Đức xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Đánh giá chất lượng giáo dục, kết quả giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh;

- Qua kết quả kiểm tra học kỳ I, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc quản lý, chỉ đạo, công tác dạy và học trong nhà trường để thực hiện tiếp mục tiêu năm học 2018- 2019.

- Việc đánh giá, tổng hợp, báo cáo kết quả học lực, hạnh kiểm học sinh phải đảm bảo tính chính xác, khoa học và trung thực theo đúng thời gian quy định. Đồng thời, việc đánh giá phải công khai, minh bạch và chia sẻ cho giáo viên và học sinh trong nhà trường.

II. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA:

1. Chương trình ôn tập

- Nội dung ôn tập cho các môn trong chương trình học kỳ I giới hạn đến tuần 18, ôn tập theo chuẩn kiến thức và kỹ năng lưu ý phần điều chỉnh, bổ sung và tránh phần giảm tải. Yêu cầu đề cương ôn tập phải đảm bảo tính chính xác, khoa học. Giáo viên cung cấp tài liệu, đề cương ôn tập và hướng ôn tập cho học sinh.

- GV hướng dẫn hệ thống kiến thức ôn tập xong trước ngày 10/12/2018; Hướng dẫn và tổ chức cho HS ôn tập đảm bảo trước kì kiểm tra.

Yêu cầu: Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo và thống nhất nội dung ôn tập ở các bộ môn đảm bảo: Toàn diện, trọng tâm, cơ bản.

Cụ thể: Mỗi môn Sinh học, Địa lí, Vật lí, Hoá học, GDCD, Toán, Anh, Văn, Lịch sử đảm bảo 20 câu hỏi, bài tập các dạng từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao (ở hai loại hình trắc nghiệm và tự luận).

2. Ra đề kiểm tra:

  1. Các môn do Phòng GD-ĐT ra đề:

Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra chung trong toàn huyện cho các môn học: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đối với khối 9. 

  1. Các môn do nhà trường ra đề:

Yêu cầu: Đề cần bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, các phần điều chỉnh nội dung dạy học của các bộ môn để ra đề kiểm tra trên cơ sở có thể đáp ứng và phân loại được trình độ của học sinh nhà trường (đề kiểm tra học kỳ cần dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng).

- Nhà trường ra đề kiểm tra chung các môn học: Toán, Văn, Anh khối 6, 7, 8; Tổ CM ra đề chung các môn học: Sinh, Hoá, Địa, Vật lí, GDCD các khối các khối lớp. Việc ra đề phải đúng hướng dẫn đặc thù từng bồ môn đã được các đợt tập huấn do ngảnh tổ chức thống nhất chỉ đạo.

c) Các môn do GV ra đề:

Nhà trường giao cho GVBM ra đề và tổ chức kiểm tra học kì I theo PPCT và TKB các môn: Công nghệ, TD, Mĩ thuật, Âm nhạc, GDCD. Tổ trưởng CM duyệt đề trước khi tổ chức kiểm tra.

  1. Thời gian làm bài kiểm tra và hình thức kiểm tra:

- Môn Toán, Văn: 90 phút; Các môn Sinh, Sử, Địa, Lí, Anh, GDCD, Hoá: 45 phút

- Nhà trường tổ chức kiểm tra tập trung toàn trường các môn: Toán, Văn, Anh, Địa lí, L.Sử lớp 6,7,8, 9 (theo lịch).

III. KHUNG THỜI GIAN:

1. Hướng dẫn ôn tập cho HS hoàn thành trước ngày 10/12/2018

2. Nộp câu hỏi, bài tập trong đề cương và ma trận đề ngày 17/12/2018(GV nộp cho tổ trưởng)

3. Tổ chuyên môn chọn và soạn đề kiểm tra các môn Toán, Văn, Anh ( 6,7,8), nộp BGH duyệt ngày 17/12/2018 (Tổ trưởng duyệt cùng BGH). Bộ phận in, sao đề KT hoàn thành trước 18/12/2018.

4. Thời gian kiểm tra:

4.1. Các môn GV tra đề kiểm tra gồm: Công nghệ, TD, Mĩ thuật, Âm nhạc, GDCD. Tổ chức KT theo TKB và tiến độ chương trình và hoàn thành trước 25/12/2018;

4.2. Các môn tổ CM ra đề:

* Các môn V.lí, Hóa học, Sinh học tổ chức KT theo lịch do tổ CM thống nhất sắp xếp. Thời gian hoàn thành trước 27/12/2018

* Các môn Văn, Toán, Anh, Địa, Sử nhà trường tổ chức kiểm tra tập trung theo lịch sau:

Ngày

Thời gian

Tiết

Môn

Thời gian làm bài

Ghi chú

20/12/2018

Buổi sáng

1,2

Ngữ văn

7h30 - 9h00

 

3

Tiếng Anh

9h20 - 10h05

 

21/12/2018

21/12/2018

Buổi sáng

1,2

Toán

7h30 - 9h00

 

3

Địa lí

9h20 - 10h05

 

24/12/2018

Buổi sáng

2

L.Sử

7h30’- 8h15’

 

5. Thời gian hoàn thành việc chấm điểm, duyệt điểm: trước ngày 26/12/2018.

Ghi chú:

- Đề kiểm tra được phát đến từng học sinh.

- Các môn Lịch sử, Địa lí, Hoá học, Vật lí, Sinh học, GDCD 6,7,8,9 môn Anh 6,7,8 học sinh tự túc giấy kiểm tra (GVBM thống nhất).

- Các môn Toán, Văn 6,7,8,9 và T.Anh 9 học sinh làm bài trên giấy thi do nhà trường quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. BGH nhà trường trực tiếp chỉ đạo, tổ chức kiểm tra học kỳ I nghiêm túc, đúng quy chế.

- Bài kiểm tra của các môn được rọc phách, chấm tập trung các môn Toán, Văn, Anh. Mỗi bài kiểm tra phân công 02 giáo viên chấm. Ban Giám hiệu nhà trường kiểm duyệt kết quả kiểm tra trước khi cho giáo viên vào điểm tại Sổ gọi tên và ghi điểm.

2. Tổ chuyên môn kiểm soát việc ra đề đảm bảo chất lượng, phù hợp đối tượng, có sự phân hóa đối tượng HS trong đề. Làm tốt công tác lưu trữ hồ sơ.

- Các tổ CM và giáo viên thực hiện đúng hướng dẫn và nộp đề kiểm tra, hướng dẫn chấm môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh khối 6,7,8 (01 bộ/môn/khối) về BGH vào ngày 25/12/2018.

3. GV nộp báo cáo kết quả kiểm tra về trường : Ngày 26/12/2018.

Trên đây là kế hoạch KT học kì I năm học 2018-2019 của trường THCS Minh Đức, yêu cầu tổ CM chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có vấn đề bất cấp báo cáo kịp thời với BGH để điều chỉnh phù hợp./.

 

Nơi nhận:

- Tổ CM (th/h);

- Lưu: HSCM.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Cao Bằng

 

 

Bài tin liên quan