Tuesday, 19/01/2021 - 06:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Minh Đức

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 9 VỚI NỘI DUNG: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZO VÀ MUỐI.

Thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường và kế hoạch hoạt động của tổ KHTN, ngày 5 tháng 11 năm 2020 tổ KHTN đã tổ chức chuyên đề hóa học 9:”Tiết 18 .Thực hành:Tính chất hóa học của bazơ và muối”

Tham dự chuyên đề có các đồng chí trong BGH nhà trường và các đồng chí trong tổ KHTN cùng các em học sinh lớp 9C

Chuyên đề được tổ chức với hình thức dạy học trên lớp có ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các phương pháp dạy học tích cực.Nội dung chuyên đề nhằm kiểm chứng và khắc sâu kiến thức về tính chất hóa học của bazơ và muối.Đồng thời rèn luyện cho học sinh các kỹ năng thao tác thực hành thí nghiệm quan sát hiện tượng giải thích và rút ra kết luận về tính chất hóa học của bazơ và muối.Giáo dục cho các em có thái độ nghiêm túc cẩn thận tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc thực hành thí nghiệm.

Chuyên đề được đánh giá thành công và đạt được những hiệu quả nhất định

Chuyên đề tạo điều kiện để cán bộ giáo viên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy môn hóa học 9,đấy mạnh phong trào thi đua 2 tốt trong nhà trường nhằm đem lại hiệu quả giáo dục đào tạo

Dưới đây là 1 số hình ảnh minh họa

 

 

 

 

                                                              Tin bài và ảnh: Tổ KHTN 

Bài tin liên quan