Tuesday, 19/01/2021 - 07:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Minh Đức

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 9/2020

Giới thiệu cuốn sách : " Thượng thư Đỗ Cận" Tác giả: Phan Thức

 

Kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh. Hôm nay cô xin được giới thiệu tới các thầy cô giáo và các em học sinh cuốn sách: Thương thư Đỗ Cận” của tác giả Phan Thức.

Mảnh đất Phố Yên, Thái Nguyên không chỉ được biết đến với di tích lịch sử Đất Tiên Thù, thắng cảnh Hồ Suối Lạnh mà còn là mảnh đất sản sinh ra nhiều hiền tài cho đất nước, Đỗ Cận là một trong những tài năng đó.

Đỗ Cận tên khai sinh là Đỗ Viễn, tự là Hữu Khác, hiệu là Phổ Sơn, sinh năm Giáp Dần, niên hiệu Thiệu Bình năm thứ nhất (1434) đời Vua Lê Thái Tông, quê ở Minh Đức, Phổ Yên, Thái Nguyên. Đỗ Cận đỗ tiến sỹ năm 1478, trong lần thi đình, mến mộ tài năng của ông Vua Lê Thánh Tông đổi tên Đỗ Viễn  thành Đỗ Cận. Ông đỗ Tiến sĩ năm 1478, làm quan đến Thượng thư, vào hàng những vị đại thần đứng đầu triều đình Lê Thánh Tông (1460-1497) – vị vua “hùng tài đại lược” vào bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
        Nhằm tôn vinh danh nhân Đỗ Cận, người có tinh thần hiếu học, nghị lực phi thường, ý chí quyết đạt bằng được hoài bão lớn lao từ thuở hàn vi, tài cao đức trọng, yêu nước, thương dân, tác giả Phan Thức (Chi hội Thơ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên) đã tái hiện cuộc đời ông qua tiểu thuyết Thượng thư Đỗ Cận bằng những sử liệu hiện có và những truyền thuyết còn lưu truyền trên quê hương Phổ Yên. Cuốn sách dày trên 214 trang, do nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên ấn hành năm 2019 với khổ sách 13x119cm. sẽ giúp cho các thầy cô giáo và các em học sinh hiểu thêm về một danh nhân đất Thái Nguyên.

Xuyên suốt nội dung cuốn sách gồm 11 chương. Danh nhân Đỗ Cận là một con người có tinh thần hiếu học, nghị lực phi thường, ý chí quyết đạt bằng được hoài bão lớn lao từ thuở hàn vi, một con người tài cao đức trọng, yêu nước, thương dân. Ông trở thành tấm gương là bài học cho hôm nay và con cháu noi theo.

Với tiểu thuyết lịch sử, bằng những sử liệu hiện có và những truyền thuyết còn lưu truyền trên quê hương Phổ yên tác giá Phan Thức đã tái hiện cuộc đời ông qua cuốn tiểu thuyết “ Thượng thư Đỗ Cận”. Kính mời các thầy cô giáo và các em học sinh đón đọc cuốn sách này.

Bài tin liên quan