Thursday, 06/10/2022 - 01:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Minh Đức

Giới thiệu sách tháng 10/2018

Cuốn sách: “ Kỹ năng tuyên truyền phẩm chất giáo dục đạo đức phụ nữ Việt Nam” Tác giả: Đỗ Đức Hồng Hà

Kính thưa các thầy cô giáo và các bạn!

Tháng 10 để kỉ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ  Việt Nam  20/10/1930- 20/10/2018. Em xin được giới thiệu tới các thầy cô giáo và các bạn cuốn sách: “ Kỹ năng tuyên truyền phẩm chất giáo dục đạo đức Việt Nam” của Tác giả: Đỗ Đức Hồng Hà.

Cầm cuốn sách trên tay ta thấy hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, với bước đi uyển chuyển, nụ cười tươi tắn. Sách dày 247 trang được in trên khổ sách 19x27cm do nhà xuất bản văn hóa thông tin sản xuất.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện rõ những phẩm chất truyền thống tốt đẹp như: lòng yêu nước, tinh thần quật cường chống giặc ngoại xâm, cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất, có lòng nhân hậu, giầu tình yêu thương và đức hy sinh….

Ngày nay phụ nữ Việt Nam một mặt tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức quý báu, những giá trị văn hóa, tinh thần vô giá mà các các thế hệ trước để lại. Phụ nữ gặp nhiều khó khăn thách thức khi thực hiện vai trò người mẹ, người thầy đầu tiên của con người trong điều kiện xã hội và gia đình Việt Nam có nhiều thay đổi.

 “ Kỹ năng tuyên truyền phẩm chất giáo dục đạo đức phụ nữ Việt Nam " thời kì công nghiệp hóa đất nước trong trường học ở Việt Nam ngày nay và trong đồng”. Hy vọng cuốn sách sẽ là cuốn tài liệu hữu ích cho phụ nữ và công tác tuyên truyền, giáo dục phụ nữ thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua các thời kì lịch sử.

Chương II: Giữ gìn và phát triển phẩm chất đạo đức, giáo dục người phụ nữ Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướ, trong trường học ở Việt Nam ngày nay và trong cộng đồng.

Chương III: Những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, giáo dục phụ nữ Việt Nam cần phát huy trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, trong trường học ở Việt Nam ngày nay và trong cộng đồng.

Xuất phát từ những lí tưởng cao đẹp ấy. “ Kỹ năng tuyên truyền phẩm chất giáo dục đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì công nghiệp hóa đất nước trong trường học ở Việt Nam ngày nay và trong đồng”. Hy vọng cuốn sách sẽ là cuốn tài liệu hữu ích cho phụ nữ và công tác tuyên truyền, giáo dục phụ nữ thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Một số hình ảnh của buổi tuyên truyền giới thiệu sách.

(Thành viên tổ cộng tác thư viện Bạn: Lê Thị Thảo - tuyên truyền giới thiệu cuốn sách :" Kỹ năng tuyên truyền phẩm chất giáo dục đaọ đức phụ nữ Việt Nam)

(Hình ảnh GV và HS đang lắng nghe bài giới thiệu sách )

Tác giả: admin
Bài tin liên quan