Tuesday, 19/01/2021 - 06:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Minh Đức

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, nhằm phân tích,  đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020  và cùng bàn thảo, thống nhất xây dựng , đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Sáng ngày 20/10/2020 trường THCS Minh Đức đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021. Tham dự Hội nghị này, đã có đông đủ 31/31(=100% ) CBGVNVnhà trường.

Sau lời khai mạc Hội nghị, CBGVNV nhà trường được nghe và thảo luận bản báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2019 – 2020;  dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 do ông Lương Tiến Dũng- HT trình bày. Nội dung báo cáo ghi nhận những thành tích đạt được và đánh giá cao tinh thần đoàn kết; khắc phục khó khăn của toàn thể CBCCVC nhà trườngĐồng thời kêu gọi toàn thể CBCCVC nhà trường cần tiếp tục đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, cương quyết trong hành động thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể đưa ra trong báo cáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

d

Đồng chí Lương Tiến Dũng- HT khai mạc và thông qua báo cáo tổng kết năm học 2019-2020; 

                                              phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021

Hi nghị  cũng nhất trí cao với báo cáo kết quả hoạt động năm học 2019-2020;  báo cáo công tác thu, chi tài chính năm học 2019 - 2020 và phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, thu chi tài chính năm học 2020-2021 của nhà trường.

                           Đồng chí Trần Thị Hiền- Trưởng BTTND báo cáo trước Hội nghị

          Đồng chí Trần Thị Hồng Nga- Kế toán nhà trường báo cáo tài chính tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, nhà trường thực hiện tổng kết công tác thi đua khen thưởng và  tổ chức trao khen thưởng cá nhân CBGVNV được Thị xã Phổ Yên và UBND tỉnh Thái Nguyên về thành tích xuất sắc giai đoạn 2014-2019. Đồng thời Hội nghị đồng thuận hưởng ứng các phong trào thi đua trong năm học 2020-2021 do Ban thi đua nhà trường . nhà trường đã phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021; Bà Trần Thị Hồng Nga- Chủ tịch Công đoàn đại diện công đoàn viên phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua; đại diện lãnh đạo nhà trường và chủ tịch công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2020-2021.

Hội nghị khép lại trong không khí dân chủ, quyết tâm, thống nhất cao trong  xây dựng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường, hứa hẹn một năm học sẽ gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp cho cả thầy và trò trường THCS Minh Đức.

Bài tin liên quan