Tuesday, 19/01/2021 - 06:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Minh Đức

LỄ KHAI MẠC "TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI" NĂM 2020

Thực hiện Công văn số 643/PGDĐT-GDTX  ngày 28/9/2020  của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yê  về việc Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.

Sáng ngày 01/10/2020, Trung tâm học tập cộng đồng xã Minh Đức phối hợp với trường THCS, trường TH và trường MN trên địa bàn xã Tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020. Về dự Lễ khai mạc có đông đủ các đồng chí là  Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục, đại diện của các tầng lớp nhân dân, cán bộ giáo viên 03 nhà trường và học sinh trường THCS Minh Đức tham dự.

Với mục đích tổ chức Tuần lễ nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân. Lế khai mạc đã được Ban tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung đề ra, như: Khai mạc, phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; gửi thông điệp Hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020;…

                                                       BÀ NGÔ THỊ TUYẾT- PGĐ TTHTCĐ XÃ KHAI MẠC BUỔI LỄ

           ÔNG LƯƠNG TIẾN DŨNG (ẢNH TRÁI) - HT TRƯỜNG THCS PHÁT BIỂU HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HTSĐ NĂM 2020

             PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI BUỖI LỄ CỦA ÔNG HOÀNG MẠNH QUÂN- PBT, CHỦ TỊCH UBND XÃ

                                ÔNG NGUYỄN CAO BẰNG-PHT TRƯỜNG THCS GỬI THÔNG ĐIỆP  TẠI LẾ KHAI MẠC

Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế tại đơn vị, trên cơ sở tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính Phủ và địa phương. Trung tâm học tập cộng đồng và các nhà trường trên địa bàn xã Minh Đức tiếp tục phối hợp tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với hình thức, nội dung tập trung vào một số hoạt động sau:

Một là, tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của 03 nhà trường…về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.

Hai là, treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các TTHTCĐ để tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.

Ba là,  trong các nhà trường  triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo nhiều hình thức nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực, như: tổ chức học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học, và hoạt động thư viện; khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học..., góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 đã tổ chức thành công. Các hoạt động của Tuần lễ đảm bảo phương châm thiết thực, hiệu quả trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

 

Bài tin liên quan